Disney community
Advertisement

Huey, Dewey and Louie ang mga karakter nga unang mipakita diha sa mga 1938 mubo nga pelikula, Donald's Nephews.

Advertisement