Disney community
Advertisement

thumb Kermit the Frog mao ang Muppet kinaiya nga makita diha sa The Muppets ingon man sa Sesame Street.

Advertisement