Kion.png

Kion mao ang nag-unang protagonist sa The Lion Guard. Siya mao ang anak nga lalake ni Simba ug Nala, ug ang manghud nga igsoon ni Kiara. Siya mao ang tingog sa Max Charles. Kategoriya:Characters

Community content is available under CC-BY-SA unless otherwise noted.