Advertisement


Sofia ang usa ka batan-on nga Latin nga prinsesa nga unang mipakita diha sa Sofia the First. Siya mao ang gipamulong sa Ariel Winter. Kategoriya:Characters

Community content is available under CC-BY-SA unless otherwise noted.