Disney community
Advertisement

Walt Disney (1901-1966) mao ang magtutukod Disney. Siya mao ang manghod nga igsoon nga lalaki ni Roy Disney, ang bana sa Lillian Disney ug ang amahan ni Diane Disney.

Advertisement