(Dansk) Disney Wiki
Advertisement

Kion er en løveunge, søn og yngste barn af Simba og Nala, lillebror til Kiara, og leder over Løvernes Garde. Som leder over Løvernes Garde, går Kion og hans venner sammen i et team, for at beskytte Kongesletten mod fjender og fare.

Advertisement