Disney Fandom Hrvatska
Advertisement
Disney Fandom Hrvatska

Tulum je tu (Trashin' the Camp) je pjesma iz Disneyjevog animiranog filma Tarzan. Pjesma svira dok Terk, Tantor i ostale gorile uništavaju kamp. Sama pjesma nema riječi, već zvukove koje pjevaju Jadranka Đokić kao Terk i ostali glasovi kao gorile.

Tekst[]

Du bi du da ba da du bi du da ba da ba du da
Šu bi du da ba da du bi du da ba da ba du ba
Šu bi du da ba da du bi du da ba da ba du da

Du ba ši bi du

Šu bi du da ba da du bi du da ba da ba du da
Šu bi du da ba da du bi du da ba da ba du da

Du ba ši bi du
Du ba ši bi du
Du ba ši bi du
Du ba ši bi du

Advertisement