Disney Wiki
Advertisement
Disney Wiki

Flangus (Fl/etcher i Angus) to przyjacielka relacja między Fletcherem, a Angusem. Są dobrymi przyjaciółmi i oboje uczęszczają do Instytutu. Relacje konkurujące to Foliwka (F/letcher i Oliwka) Flyna (F/letcher i Ch/yna), Changus (Ch/yna i Angus), Flameron (Fl/etcher i C/ameron), Faisley (Fl/etcher i P/aisley) i Angiwka (Ang/us i Ol/iwka). Prawdopodobnie chłopcy są najlepszymi przyjaciółmi.

Inne nazwy[]

  • Flangus (Fl/etcher i Angus)
  • Angetcher (Ang/us i Fl/etcher)
  • Fletangus (Flet/cher i Angus)
  • Anetchus (An/g/us i Fl/etch/er)
  • Fetangur (F/l/et/che/r i Angu/s)
Advertisement