Disney Wiki
Advertisement
Disney Wiki

Wameron (W/alnięty i C/ameron) to przyjacielka relacja między Walniętym Wilkiem, a Cameron Parks. Relacje konkurujące to Flameron (Fl/etcher i C/ameron) i Darron (Darr/yl i Camer/on)

Inne nazwy[]

Wameron (W/alnięty Wilk i C/ameron)

Cameron Wilk (Cameron and Walnięty/Wilk)

Calnięty Wilk (Ca/meron and Wa/lnięty Wilk)

Advertisement