Disney Wiki
Advertisement

Följa John (engelska: Following the Leader)

Peter Pan[]

Ledaren vi följer/Följa John[]

  • Dubbningsversion: Omdubb (+originaldubb)
  • Musik: Oliver Wallace
  • Text: Ted Sears & Winston Hibler
  • Svensk text: Gardar Sahlberg och Monica Forsberg
  • Framförd av: Samuel Elers-Svensson och kör (omdubb)

1992 års omdubb[]

Ställ er i en rad nu
en rad nu, en rad nu
Sen gör ni allt som jag gör
vi leker Följa John

Ni måste gå där jag går
där jag går, där jag går
Ni måste stå där jag står
ni måste följa John!

Tidum, tidi
och tide-lidum-tidej
På kul, på lek
Och ni följer efter mej
Så kom, var med
och ingen får säga nej
det blir tide-lidi och tide-lidum-tidej

Det blir tide-lidi och tide-lidum-tidej

Advertisement