Disney Wiki
Advertisement

Sjung, min näktergal (engelska: Sing Sweet Nightingale)

Askungen[]

Sjung, min näktergal[]

  • Dubbningsversion: Samtliga dubbningar
  • Musik: Mack David, Jerry Livingston & Al Hoffman
  • Text: Mack David, Jerry Livingston & Al Hoffman
  • Svensk text: Gardar Sahlberg
  • Framförd av: Tatiana Angelini & Britta Brunius (originaldubb) resp. Alice Babs & Gunnel Sporr (omdubb)

Gabriella: Sjung, min näktergal
Sjung, min näktergal

Högt på himlen

Åh, sjung, min näktergal
Sjung, min näktergal

Askungen: Högt i skyn

Åh, sjung, min näktergal
Sjung, min näktergal

Högt i skyn

Åh, sjung, min näktergal
Sjung, min näktergal

Kör: Åh, sjung, min näktergal, sjung, sjung
Åh, sjung, min näktergal, sjung

Åh, sjung, min näktergal, åh, sjung, sjung
Åh, sjung

Advertisement