Disney Wiki

Val av diff: markera i klickrutorna för att jämföra versioner och tryck enter eller knappen längst ner.
Förklaring: (nuvarande) = skillnad mot senaste version; (föregående) = skillnad mot föregående version; m = mindre ändring.

  • nuvarandeföregående 15 maj 2020 kl. 00.15Jacob Corey diskussion bidrag 2 173 byte +2 173 Skapade sidan med ''''Slå dig fri''' (engelska: '''Let it Go''') ==Frost== ===Slå dig fri=== * '''Dubbningsversion:''' Samtliga dubbningar * '''Musik:''' Robert Lopez * '''Text:''' Kristen An...'