Disney Wiki
Advertisement

Vi packar och far (engelska: Higitus Figitus)

Svärdet i stenen[]

Vi packar och far[]

  • Musik: Richard M. Sherman & Robert B. Sherman
  • Text: Richard M. Sherman & Robert B. Sherman
  • Svensk text: Martin Söderhjelm
  • Framförd av: Lars Ekborg

Higitus Figitus zumba kazing
Jag vill nu bli lydd av vartenda ting
- Vi packar och far, kom, kom, skynda på.
- Nej, nej, inte du, böckerna först, vet du väl
Hockety pockety bockety back
abra kabra dabra dack
Krymp ihop, minska ner
Här måste det finnas plats för fler
Higitus Figitus migitus mum
pres-ti-dig-i-ton-i-um!
Ali-i-ca-fez bal-a-ca-zez
malacamez meripides
Hockety pockety bockety...
- Prooo
- Nä, titta hit sockerskål, var inte fräck
- Skjut inte teservisen väck

(mer mellanprat)

Hockety pockety bockety back
Stort och smått och pick och pack
Nu kommer jag till dig, pojke, snart
Akta det går med fart

(lite mer mellanprat)

Higitus Figitus migitus mum
pres-ti-dig-i-ton-i-um
Higitus Figitus migitus mum
pres-ti-dig-i-ton-i-um!

Advertisement