Disney Wiki Tiếng Việt
Advertisement

Áo choàng của Bạch Tuyết là một cái áo choàng màu nâu với cái nội thất màu đỏ. Nó là một chiếc áo choàng của Bạch Tuyết và nó đã bị bỏ lại trong Căn nhà của Bảy Chú Lùn. Cô đã mặc nó từ khi đi vào khu rừng cùng với người thợ săn để hái hoa.

Xuất hiện[]

Bạch Tuyết và Bảy Chú Lùn[]

Khi đang ở trong rừng cùng với người thợ săn, Bạch Tuyết, người đang hái hoa dại, cũng đang mặc một chiếc áo choàng màu nâu với chiếc nội thất màu đỏ.

Advertisement