Disney Wiki Tiếng Việt
Advertisement
55f70a754e0cf35b1a74bbe8cd9638a7

Động vật trong rừng là động vật trong bộ phim năm 1937, Bạch Tuyết và Bảy Chú Lùn. Chúng là bạn của Bạch Tuyết.

Advertisement