Disney Wiki Tiếng Việt
Advertisement
20200322 184722

Bạch Tuyết cùng các động vật khi cô ở trong rừng một mình.

Động vật trong rừng là một trong những nhân vật phụ và là động vật trong bộ phim năm 1970, Bạch Tuyết và Bảy Chú Lùn. Chúng là người bạn của Bạch Tuyết.

Advertisement