Disney Wiki Tiếng Việt
Advertisement

32 người em gái của Auriana là các em gái của hoàng tử Jodancông chúa Auriana. Họ chỉ được nhắc đến trong tập phim Xeris.

Advertisement