Adriana Caselotti là nữ diễn viên, diễn viên lồng tiếng, và ca sĩ, cô đóng vai và lồng tiếng Nàng Bạch Tuyết trong bộ phim năm 1937, Bạch Tuyết và Bảy Chú Lùn. Cô sinh ra vào ngày 6 tháng 5 năm 1916 và mất vào ngày 18 tháng 6 năm 1997.

Community content is available under CC-BY-SA unless otherwise noted.