FANDOM


Anastasia Tremaine là một trong những nhân vật phụ trong bộ phim, Cô bé Lọ Lem. Cô là em gái kế của Lọ Lem và là con gái của Quý bà Tremaine và là em gái của Drizella Tremaine.

Community content is available under CC-BY-SA unless otherwise noted.