Ash Ketchum là một nhân vật chính trong các bộ phim Pokémon. Cậu từ thị trấn Pallet đến nơi khác để trở thành bậc thầy Pokémon, và cậu có một con Pokémon hệ Điện tên là Pikachu.

Community content is available under CC-BY-SA unless otherwise noted.