FANDOM


Bạch Tuyết là một trong những nhân vật chính trong bộ phim năm 2012, Gương Kia Ngự Ở Trên Tường. Cô là con gái ruột của nhà vuangười mẹ không tên và cô là đứa con riêng của chồng hoàng hậu Clementianna.

Community content is available under CC-BY-SA unless otherwise noted.