Disney Wiki Tiếng Việt
Advertisement
SnowWhiteRadioCityFront600

Bạch Tuyết Live là một bộ phim nhạc kịch từ năm không biết. Nhạc kịch nói về câu chuyện của Bạch Tuyết của Walt Disney, nhưng nó lại có cha của Bạch Tuyết, Nhà Vua, và khác với bộ phim năm 1937.

Diễn viên[]

Nhân vật Diễn viên
Bạch Tuyết Mary Jo Salerno
Hoàng tử Richard Bowne
Hoàng hậu độc ác/Phù thủy Anne Francine/Charles Hall
Thầy Thuốc Don Potter
Càu Nhàu Benny Freigh
Vui Vẻ Richard Day
E Thẹn Jay Edward Allen
Hắt Xì Louis Carry
Ngái Ngủ Jerry Riley
Ngốc Nghếch Michael E. King
Thợ săn Bruce Sherman
Chiếc gương thần Charles Hall
Nhà vua Thomas Ruisinger
Luna Yolande Bavan
Greta Heidi Coe
Mother Lauren Lipson
Chamberlain David Pursley
Advertisement