Disney Wiki Tiếng Việt
Advertisement

Bạch Tuyết và Bảy Chú Lùn là bộ phim lãng Walt Disney đầu tiên của năm 1937.

Advertisement