Bạch Tuyết và Bảy Chú Lùn

4625911 orig.jpg

Bạch Tuyết và Bảy Chú Lùn là bộ phim lãng Walt Disney đầu tiên của năm 1937.

Community content is available under CC-BY-SA unless otherwise noted.