Disney Wiki Tiếng Việt
Advertisement
Tập tin:Wiki-wordmark.png

bài báo này cần một hình ảnh. Bạn có thể giúp Disney Wiki Tiếng Việt bằng cách đăng lên một hình ảnh.

Bố của Ash Ketchum là một nhân vật phụ chỉ được nhắc đến trong các tập phim Pokémon. Ông là bố của Ash Ketchum và là chồng của Delia Ketchum.

Advertisement