Breezy là một nhân vật trong cuốn truyện trang của Bạch Tuyết và Bảy Chú Lùn. Anh đã bỏ những chú lùn để đi tìm danh tiếng và sự giàu có cho riêng mình trên thế giới.

Community content is available under CC-BY-SA unless otherwise noted.