FANDOM


Càu Nhàu là một trong bảy chú lùn trong bộ phim năm 1937, Bạch Tuyết và Bảy Chú Lùn. Tuy anh rất hay càu nhàu bên ngoài, nhưng bên trong, anh là một người biết quan tâm đến người khác. Đầu tiên, anh không thích phụ nữ, nhưng sau đó, thì anh lại thích phụ nữ.

Community content is available under CC-BY-SA unless otherwise noted.