Disney Wiki Tiếng Việt
Advertisement

Cây đáng sợ là những nhân vật phản diện phụ trong bộ phim năm 1937, Bạch Tuyết và Bảy Chú Lùn.

Xuất hiện[]

Bạch Tuyết và Bảy Chú Lùn[]

House of Mouse[]

Mô tả[]

Chúng là những cái cây làm Bạch Tuyết sợ hãi, cho đến khi cô ngã giữa khu rừng sợ hãi. Mặc dù không di chuyển trong Bạch Tuyết và Bảy Chú Lùn, nhưng trong loạt phim House of Mouse, chúng dường như đang di chuyển.

Thư viện ảnh[]

Wiki
Disney Wiki Tiếng Việt có bộ sưu tập hình ảnh và phương tiện truyền thông của Cây đáng sợ.
Advertisement