Disney Wiki Tiếng Việt
Advertisement

Cô bé Lọ Lem là một nhân vật chính trong bộ phim năm 1950, Cô bé Lọ Lem, Cô bé Lọ Lem 2Cô bé Lọ Lem 3. Sau khi cha cô mất, cô sống với bà mẹ kế và hai chị em, Drizella & Anastasia. Họ bắt cô làm việc nhà việc này đến việc khác như một người hầu trong căn nhà của mình.

Advertisement