Disney Wiki Tiếng Việt
Advertisement

Công chúa Astrid là chị gái của công chúa Hildegard và là con gái lớn của vua Henrik. Cô được xuất hiện trong hồi tưởng của Hildy về ngày đầu tiên cô đi học ở trường hoàng gia khi cô hát.

Chú thích[]

  • Tên của cô chắng bao giờ khai ra ở trong phim hoạt hình, nhưng từ Craig Gerber, Astrid là tên cô.
  • Trong phim, cô chắng bao giờ có lời thoại.
Advertisement