Disney Wiki Tiếng Việt
Advertisement

Căn nhà của Bảy Chú Lùn một địa điểm phụ trong bộ phim năm 1937 Bạch Tuyết và Bảy Chú Lùn. Đây là căn nhà nhỏ mà các chú lùn, Thầy Thuốc, Càu Nhàu, Vui Vẻ, Ngốc Nghếch, Ngái Ngủ, Hắt XìE Thẹn sống ở, và đây cũng là nơi trú ẩn của Bạch Tuyết.

Advertisement