Disney Wiki Tiếng Việt
Advertisement

Căn nhà của Bảy Chú Lùn là một căn nhà nhỏ ở khu rừng, nơi mà Thầy Thuốc, Ngốc Nghếch, Càu Nhàu, Ngái Ngủ, Vui Vẻ, Hắt XìE Thẹn.

Advertisement