Căn nhà của Bảy Chú Lùn là một căn nhà nhỏ ở khu rừng, nơi mà Thầy Thuốc, Ngốc Nghếch, Càu Nhàu, Ngái Ngủ, Vui Vẻ, Hắt XìE Thẹn.

Community content is available under CC-BY-SA unless otherwise noted.