Casey là một trong những nhân vật phụ trong bộ phim năm 2013, Công Chúa Song Sinh. Ông là pháp sư của Ánh Sáng và người đã tặng cho Dawn & Eve đôi cánh tiên khi họ chỉ là một đứa trẻ sơ sinh.

Community content is available under CC-BY-SA unless otherwise noted.