Cha của Lọ Lem là một nhân vật trong bộ phim năm 1950, Cô bé Lọ Lem và năm 2015, Cô bé Lọ Lem (2015). Ông là người cha quá cố của Lọ Lem và cha dượng của hai chị em nhà Tremaine, Drizella & Anastasia.

Community content is available under CC-BY-SA unless otherwise noted.