Gemma là một trong những nhân vật phụ trong bộ phim năm 2013, Công Chúa Song Sinh. Cô là một trong những người bạn thân của Dawn & Eve và là chị gái của Cami.

Community content is available under CC-BY-SA unless otherwise noted.