Disney Wiki Tiếng Việt
Advertisement

Gerta là một nhân vật trong cuốn truyện tranh Dark Horse Comic của Bạch Tuyết và Bảy Chú Lùn. Cô là người bạn duy nhất ở trong lâu đài của Bạch Tuyết.

Advertisement