Gerta là một nhân vật trong cuốn truyện tranh Dark Horse Comic của Bạch Tuyết và Bảy Chú Lùn. Cô là người bạn duy nhất ở trong lâu đài của Bạch Tuyết.

Community content is available under CC-BY-SA unless otherwise noted.