Disney Wiki Tiếng Việt
Advertisement

Các em muốn biết một bí mật không? Các em hứa không tiết lộ nhé? Chúng ta đang đứng trước giếng ước.
Bạch Tuyết nói với các chú chim bồ câu về giếng ước của cô


Giếng ước ao của Bạch Tuyết là một nơi địa điểm trong bộ phim đầu tiên của Disney, Bạch Tuyết và Bảy Chú Lùn. Đó là nơi mà Bạch Tuyết thực hiện điều ước để gặp Hoàng tử. Đây cũng là nơi mà Bạch Tuyết và hoàng tử gặp nhau lần đầu tiên.

Advertisement