Hắt Xì là một trong bảy chú lùn trong bộ phim năm 1937, Bạch Tuyết và Bảy Chú Lùn. Anh là người hắt xì nhiều nhất các chú lùn.

Community content is available under CC-BY-SA unless otherwise noted.