Hoàng hậu đầu tiên là một trong những nhân vật phụ trong bộ phim năm 1970, Bạch Tuyết và Bảy Chú Lùn. Bà là người mẹ quá cố của Bạch Tuyết và là vợ đầu tiên của nhà vua.

Community content is available under CC-BY-SA unless otherwise noted.