Disney Wiki Tiếng Việt
Advertisement

Hoàng hậu độc ác là một nhân vật phản diện chính trong bộ phim năm 1970, Bạch Tuyết và Bảy Chú Lùn (1970). Mụ là mẹ kế độc ác của Bạch Tuyết và là vợ kế của nhà vua.

Advertisement