Hoàng tử Bạch Mã là một nhân vật chính trong bộ phim năm 1950, Cô bé Lọ Lem, Cô bé Lọ Lem 2, Cô bé Lọ Lem 3Cô bé Lọ Lem (phim năm 2015). Anh yêu Lọ Lem và cưới cô làm vợ để cô có cuộc sống hạnh phúc hơn.

Community content is available under CC-BY-SA unless otherwise noted.