Juniper là một trong những nhân vật phụ trong bộ phim năm 2013, Công Chúa Song Sinh. Nó là chú thiên mã màn đêm của Kylo.

Community content is available under CC-BY-SA unless otherwise noted.