FANDOM


Mẹ của Lọ Lem là một nhân vật phụ trong bộ phim năm 2015, Cô bé Lọ Lem (phim năm 2015). Bà là mẹ của Lọ Lem, người đã mất khi con gái bà chỉ được 10 tuổi.

Community content is available under CC-BY-SA unless otherwise noted.