Disney Wiki Tiếng Việt
Advertisement

Mẹ của Rapunzel là một nhân vật không có thoại trong bộ phim, Barbie: Chuyện tình nàng Rapunzel. Bà là mẹ của Rapunzel và là vợ của Vua Wilhelm.

Advertisement