Ngài Phanxicô Tremaine là chồng đầu tiên đã mất của Quý bà Tremaine và là cha của DrizellaAnastasia

Community content is available under CC-BY-SA unless otherwise noted.