Ngái Ngủ

Unnamed (8).jpg

Ngái Ngủ là một trong bảy chú lùn trong bộ phim năm 1937, Bạch Tuyết và Bảy Chú Lùn. Anh luôn thấy buồn ngủ ở bất cứ nơi đâu.

Community content is available under CC-BY-SA unless otherwise noted.