Ngốc Nghếch là một trong 7 chú lùn trong bộ phim năm 1937, Bạch Tuyết và Bảy Chú Lùn. Tuy anh là chú lùn không biết nói, nhưng anh lại rất quan tâm đến người khác (đặc biệt là Bạch Tuyết).

Community content is available under CC-BY-SA unless otherwise noted.