Disney Wiki Tiếng Việt
Advertisement

Nhà vua là một trong những nhân vật phụ trong bộ phim năm 1992, Bạch Tuyết. Ông là phụ vương của Bạch Tuyết và là chồng của hoàng hậu đầu tiên & hoàng hậu độc ác.

Advertisement