Disney Wiki Tiếng Việt
Advertisement

Nhà vua là người cha quá cố của hoàng tử và chồng của mẹ hoàng tử Florian, hoàng hậu.

Advertisement