Nhà vua là người cha quá cố của hoàng tử và chồng của mẹ hoàng tử Florian, hoàng hậu.

Community content is available under CC-BY-SA unless otherwise noted.