Disney Wiki Tiếng Việt
Advertisement

Nhà vua là một nhân vật phụ trong bộ phim năm 1950, Cô bé Lọ Lem, Cô bé Lọ Lem 2, Cô bé Lọ Lem 3Cô bé Lọ Lem (phim năm 2015). Ông là cha của hoàng tử Bạch Mã và là chồng của hoàng hậu.

Advertisement